Breaking News
Tulis & Tekan Enter
Logo

Persyaratan Pendaftaran

Persyarat Perndaftaran

a. Tamat SLTA atau sementara duduk di kelas 3, terpenuhi syarat :

1). Berijazah/STTB, atau

2). Ijazah Paket C melampirkan Rapor Kelas 1, 2, 3, atau

3). Asli SKHUN / Surat Keterangan Lulus bagi catar(i) yang belum keluar Ijazahnya, atau

4). Surat Keterangan dari Kepala Sekolah sebagai peserta UN Bagi pendaftar yang masih duduk di kelas XII SLTA dan melampirkan Rapor  Kelas 1, 2, 3.

b. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September 2020 dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir

c. Tinggi badan minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm

d. Tidak Buta Warna serta Sehat Jasmani dan Rohani

e. Bebas NARKOBA

 

Syarat Pemilihan Prodi / Jurusan :

A ) Jurusan Nautika :

(1) SMA/MA Jurusan IPA

(2) SMK Pelayaran Jurusan Nautika (Nautika Kapal Niaga)

B ) Jurusan Teknika :

(1) SMA/MA Jurusan IPA

(2) SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (kecuali Audio Video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pendingin dan Tata Udara, Teknik Perkapalan untuk Program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal, Teknik Pengelasan Kapal, Teknik Listrik Kapal, serta jurusan Instrumentasi Industri program keahlian Kontrol Proses dan Kontrol Mekanik, Teknik Mekatronika yang dibuktikan denganfotocopy ijazah yang telah dilegalisir dari Instansi Pemerintah dan Pejabat berwenang

(3) SMK Pelayaran Jurusan Teknika (Teknika Kapal Niaga)

C ) Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan :

Berijazah SMA, dan atau sederajat (segala jurusan)